Cách nhớ các thì hiện tại trong 13 thì tiếng Anh nhanh chóng, hiệu quả

372 lượt xem

Thì (tense) là một nội dung ngữ pháp vô cùng quan trọng đối với tất cả các đối tượng muốn tiếp xúc và hiểu được tiếng Anh. Có tất cả 13 thì trong tiếng Anh, được chia theo các mốc thời gian đi từ quá khứ, đến hiện tại và tương lai. Để tránh nhầm lẫn trong quá trình học tập, bài viết dưới đây giúp bạn tổng hợp mọi kiến thức về 4 thì hiện tại trên tổng 13 thì trong tiếng Anh. 

I. 4 thì hiện tại của 13 thì trong tiếng Anh

1. Thì hiện tại đơn (the present simple tense)

a. Cấu trúc

Động từ tobeĐộng từ thường
Thể khẳng địnhSubject + is/ am/ are + OSubject + V(s/es) + O
Thể phủ địnhSubject + is/ am/ are + not + OSubject + don’t/doesn’t + V + O
Thể nghi vấnAm/ is/ are + subject + O?Do/ Does + subject + V + O

Ví dụ: She is a beautiful girl.

(Cô ấy là một cô gái xinh đẹp)

He works day and night to have more money.

(Anh ta làm việc cả ngày lẫn đêm để có nhiều tiền hơn)

b. Cách sử dụng

Thì hiện tại đơn được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Diễn tả những thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại.
 • Diễn tả những sự thật, chân lý hiển nhiên.
 • Diễn tả những nhận thức, quan điểm, cảm xúc, công việc, hoặc trạng thái ở hiện tại.
 • Diễn tả sự việc sẽ xảy ra trong tương lai (áp dụng để nói về thời gian biểu, chương trình hoặc những kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu).

c. Dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại đơn thường được nhận biết qua các trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ tần suất, như: always, usually,occasionally, sometimes, often, seldom, rarely, never, every day/ week/ month/ year/ Monday,…., once/ twice a week/ month/ year…

2. Thì hiện tại tiếp diễn (the present progressive tense)

a. Cấu trúc

Cấu trúc
Thể khẳng địnhSubject + is/ am/ are + V_ing + O
Thể phủ địnhSubject + is/ am/ are + not + V_ing + O
Thể nghi vấnAm/ is/ are + subject + V_ing + O?

Ví dụ: She is playing the piano.

(Cô ấy đang chơi đàn piano)

They are riding bicycles around the park.

(Họ đang đạp xe đạp quanh công viên)

b. Cách sử dụng

Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn đạt:

 • Hành động đang diễn ra ngay lúc nói.
 • Hành động nói chung đang diễn ra ở hiện tại nhưng không nhất thiết phải diễn ra ngay thời điểm nói.
 • Hành động có tính tạm thời (chỉ kéo dài trong thời gian ngắn)
 • Sự việc đang phát triển hoặc dần thay đổi
13 thì trong tiếng Anh là một chủ điểm ngữ pháp khó khăn với những người mới bắt đầu
13 thì trong tiếng Anh là một chủ điểm ngữ pháp khó khăn với những người mới bắt đầu
 • Hành động xảy ra quá thường xuyên, khiến người nói bực mình hoặc khó chịu (cách dùng này thường đi với always, constantly, continually, forever…).
 • Hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần (cách dùng này diễn tả một sự sắp xếp hoặc một kế hoạch đã được dự định trước và thường kết hợp với trạng từ chỉ thời gian tương lai như tonight, tomorrow, later, next week, this weekend…)

c. Dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại tiếp diễn thường được nhận biết qua các trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ thời gian, như: now, right now, at the moment, at present, at the present time, at + giờ cụ thể…

Thì này được sử dụng trong hầu hết các câu mệnh lệnh như: Look!, Listen!, Keep silent!,….

3. Thì hiện tại hoàn thành (the present perfect tense)

a. Cấu trúc

Cấu trúc
Thể khẳng địnhSubject + have/ has + past participle + O
Thể phủ địnhSubject + have/ has + not + past participle + O
Thể nghi vấnHave/ has + subject + past participle + O?

Ví dụ: I have done all my tasks.

(Tôi làm xong hết nhiệm vụ của mình rồi)

Miran has learned Chinese.

(Miran học tiếng Trung Quốc)

b. Cách sử dụng

Thì hiện tại hoàn thành thường được dùng để diễn tả:

 • Hành động vừa mới xảy ra.
 • Hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng người nói không biết rõ hoặc không muốn đề cập đến thời gian chính xác của hành động.
 • Hành động được lặp lại nhiều lần trong quá khứ và có thể còn tiếp tục ở hiện tại hoặc tương lai
 • Hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả vẫn còn trong hiện tại
 • Hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có khả năng tiếp tục ở tương lai
 • Báo tin về sự việc vừa xảy ra

c. Dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại đơn thường được nhận biết qua các trạng từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, như: just, recently, lately, already, before, ever, never, for, since, yet, so far, until now, up to now, up to the present, it/this/that is the first/ second/ third/ most/ only/ worst/ best… time,….

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (the present perfect progressive tense)

a. Cấu trúc

Cấu trúc
Thể khẳng địnhSubject + have/ has + been + V_ing + O
Thể phủ địnhSubject + have/ has + not + been + V_ing + O
Thể nghi vấnHave/ has + subject + been + V_ing + O?

Ví dụ: We have been waiting for him for over two hours.

(Chúng tôi đã đợi anh ta hơn hai tiếng đồng hồ rồi)

Tim has been studying very well recently.

(Gần đây Tim học tốt lắm)

b. Cách sử dụng

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường được dùng để diễn tả:

 • Hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài liên tục đến hiện tại và có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong tương lai.
 • Hành động liên tục lặp đi lặp lại (nhấn mạnh tính liên tục của hành động).
 • Hành động vừa mới chấm dứt và có kết quả ở hiện tại.

c. Dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại đơn thường được nhận biết qua các trạng từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, như: since, for, until now, up to now, so far, over the past/the last + số + years, recently, in recent years, lately, already, all day/week/month (long), round-the-clock,…

II. Cách nhớ và phân biệt 13 thì trong tiếng Anh hiệu quả

Để ghi nhớ và phân biệt 13 thì trong tiếng Anh nói chung và 4 thì hiện tại nói riêng một cách nhanh chóng và hiệu quả, ngoài việc nắm được kiến thức, người học cũng có thể dựa vào một số mẹo sau.

 1. Ghi nhớ trục thời gian 

Có ba mốc thời gian cơ bản, được chia thành hiện tại, quá khứ và tương lai. Tương đương với các giai đoạn này, bạn cần nắm rõ thì cần áp dụng.

 1. Nắm vững đặc điểm của động từ

Tương ứng với ba mốc thời gian cơ bản phía trên, ta có các loại thì: đơn, tiếp diễn, hoàn thành, hoàn thành tiếp diễn. Đặc điểm của các động từ mà bạn học cần ghi nhớ này khá giống nhau, cụ thể như:

Tóm tắt sự khác biệt về 13 thì trong tiếng Anh bằng 1 ví dụ chung
Tóm tắt sự khác biệt về 13 thì trong tiếng Anh bằng 1 ví dụ chung

Thì đơn: động từ thêm s/ es (đối với hiện tại), động từ thêm ed (đối với quá khứ) và will + động từ nguyên thể (đối với tương lai)

Thì tiếp diễn: tobe + V-ing

Thì hoàn thành: has/have/had/ will have + past participle

Thì hoàn thành tiếp diễn: has/ have/ had/ will have + been + V_ing

 1. Hiểu rõ cấu trúc thì hiện tại

Chỉ cần nắm được cấu trúc các dạng của thì hiện tại, bạn sẽ dễ dàng suy luận ra được công thức của thì quá khứ và tương lai bằng cách lùi thì hoặc thêm will.

Ví dụ: worked → work(s)→ will work

was/ were learning → is/ am/ are learning → will be learning

had done → have/ has done → will have done

had been teaching → have been teaching → will have been teaching

 1. Thực hành thường xuyên

Hiểu được nội dung và cách sử dụng của các thì là quan trọng. Tuy nhiên bên cạnh đó người học cũng cần luyện tập, thực hành thường xuyên và áp dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày của mình. Điều này sẽ giúp bạn nhớ lâu và ngày càng trở nên thành thạo trong việc sử dụng 13 thì trong tiếng Anh.

Áp dụng 13 thì trong tiếng Anh vào cuộc sống hàng ngày giúp bạn nhớ chúng lâu hơn
Áp dụng 13 thì trong tiếng Anh vào cuộc sống hàng ngày giúp bạn nhớ chúng lâu hơn
 1. Sử dụng các ứng dụng học tiếng Anh

Bên cạnh các giáo trình, sách giáo khoa hay tài liệu giấy, bạn có thể thử một nguồn học liệu khác – đó là các ứng dụng học ngữ pháp tiếng Anh. Ở đây, các app sẽ cung cấp cho bạn lý thuyết, bài tập theo từng dạng, lời giải chi tiết và ghi nhớ các lỗi sai của bạn cho lần ôn tập tiếp theo. Như vậy, bạn sẽ dần dần loại bỏ đi được những phần đã sai và không còn gặp trường hợp nhầm lẫn nào khi gặp 13 thì trong tiếng Anh này nữa.

Trên đây là tổng hợp lý thuyết 4 thì hiện tại trên 13 thì trong tiếng Anh và các mẹo giúp bạn đọc học và thực hành 13 thì này một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Hy vọng bài viết giúp ích được cho các bạn. Chúc bạn học vui và đạt kết quả cao!

Bài viết liên quan
10 bài hát ru cho bé có giấc ngủ trọn vẹn, êm đềm

10 bài hát ru cho bé có giấc ngủ trọn vẹn, êm đềm

Nghe nhạc tiếng Anh trước khi đi ngủ không chỉ giúp bé ngủ sâu và ngon giấc hơn, mà còn kích thích trí não và cảm xúc của bé. Tuy nhiên, phụ huynh thường khá vất vả để lựa chọn được những bài hát tiếng Anh phù hợp cho trẻ em. Cùng Babilala tham khảo […]
100+ tên tiếng Anh cho bé gái bắt nguồn từ những loại hoa

100+ tên tiếng Anh cho bé gái bắt nguồn từ những loại hoa

Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, việc đặt tên tiếng Anh cho các bé đã trở nên rất phổ biến. Trong vô vàn những cái tên khác nhau, việc tìm một cái tên đẹp, ý nghĩa không phải là điều đơn giản. Bài viết này Babilala sẽ cung cấp cho các bậc phụ huynh […]
Top 5 truyện tiếng Anh cho bé ý nghĩa và dễ đọc nhất

Top 5 truyện tiếng Anh cho bé ý nghĩa và dễ đọc nhất

Đọc truyện tiếng Anh cho bé là phương pháp khơi dậy niềm đam mê học tiếng Anh của trẻ đồng thời phát triển khả năng ngôn ngữ của con. Dưới đây sẽ là những câu chuyện tiếng Anh cho bé vô cùng thú vị và ý nghĩa. Nội dung chính1. Đọc truyện tiếng Anh cho […]
Cách viết đoạn văn tiếng Anh đơn giản cho người mới bắt đầu

Cách viết đoạn văn tiếng Anh đơn giản cho người mới bắt đầu

Viết đoạn văn tiếng Anh là một trong những cách phổ biến giúp người học cải thiện được khả năng ngoại ngữ của mình một cách nhanh chóng. Khi viết đoạn văn tiếng Anh, bạn có thể học được các từ mới, cách sử dụng từ vựng, củng cố các cấu trúc ngữ pháp đã […]
Đăng ký nhận ưu đãi
Cam kết hoàn tiền nếu con không tiến bộ