Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Bước 1: Mở ứng dụng Babilala
Bước 2: Chọn “Học thử
miễn phí”
Bước 3: Nhập số điện thoại
của bạn

Hướng dẫn kích hoạt mã học viên

Trường hợp 1: Bạn là người dùng mới

Bước 1: Mở ứng dụng Babilala
Bước 2: Chọn “Đã có tài khoản hoặc mã kích hoạt”
Bước 3: Chọn “Nhập mã kích hoạt”
Bước 4: Sau khi nhập mã kích hoạt thành công. Bạn vui lòng nhập số điện thoại và xác thực số điện thoại bằng mã OTP

Trường hợp 2: Bạn đang đăng nhập tài khoản dùng thử

Bước 1: Mở ứng dụng Babilala
Bước 2: Click vào phần dành cho phụ huynh (biểu tượng icon 2 hình người góc trên bên phải màn hình) và nhập dãy 3 số theo gợi ý chữ để tiếp tục.
Bước 3: Trên màn hình đang hiển thị, bạn chọn “Nhập mã kích hoạt”.
Bước 4: Nhập dãy ký tự và chữ số nằm dưới lớp phủ bạc và chọn “xác nhận” để hoàn thành và bắt đầu sử dụng tài khoản.

Hướng dẫn đăng nhập bằng Số điện thoại

Bước 1: Mở ứng dụng Babilala
Bước 2: Chọn “Đã có tài khoản hoặc mã kích hoạt”
Bước 3: Chọn đăng nhập bằng “Số điện thoại”
Bước 4: Nhập số điện thoại
Bước 5: Nhập mã xác thực gồm 4 chữ số được gửi tới số điện thoại đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập bằng Tài khoản

Bước 1: Mở ứng dụng Babilala
Bước 2: Chọn “Đã có tài khoản hoặc mã kích hoạt”
Bước 3: Chọn đăng nhập bằng “Tài khoản”
Bước 4: Nhập “tên đăng nhập” và “mật khẩu”, sau đó click vào “đăng nhập”
Đăng ký nhận ưu đãi
Cam kết hoàn 100% học phí nếu con không tiến bộ