Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án chi tiết

8.822 lượt xem

Tiếng Anh là một ngôn ngữ quan trọng trong thời đại hội nhập. Việc học tiếng Anh sớm sẽ giúp trẻ có nền tảng vững chắc để phát triển tương lai. Đối với trẻ mới bắt đầu tiếp xúc với ngôn ngữ này, thì cần có nhiều phương pháp để làm quen và hiểu tiếng Anh hơn. Bài tập tiếng Anh lớp 3 là một trong những phương pháp giúp trẻ ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Dưới đây là các dạng bài tập tổng hợp theo chương trình học tiếng Anh lớp 3 mức độ từ cơ bản đến nâng cao. Tùy theo từng mục tiêu học tập, các em hãy lựa chọn bài tập phù hợp để luyện tập.

50 SUẤT DUY NHẤT!

Học bổng hè 58% khóa tiếng Anh cho bé BABILALA

Babilala – App học tiếng Anh trẻ em số 1 Đông Nam Á

  • Giáo trình chuẩn Cambridge
  • 100% giáo viên bản xứ
  • 360 bài học, 3000+ từ vựng
  • I-Speak chấm điểm phát âm
  • Thầy cô Việt hỗ trợ 24/7

1. Chọn từ khác loại

1A. telephoneB. bookC. computerD. swim
2A. footballB. tennisC. study  D. baseball
3A. blueB. sevenC. yellowD. green
4A. schoolB. hospitalC. houseD. old
5A. eightB. nightC. nineD. one
6A. notebookB. pencilC. shirtD. ruler
7A. rainyB. sunnyC. windyD. cry
8A. chairB. pearC. appleD. banana
9A. writeB. cookC. learnD. read
10A. musicB. blanketC. videoD. puzzle

Đáp án:

1. D

2. C

3. B

4. D

5. B

6. C

7. D

8. B

9. B

10. B

2. Tìm lỗi sai và sửa lại sao cho đúng

a. What her name? – Her name Phuong

b. This is an pencil.

c. How many eggs there?

d. How the weather like today?

e. I has many toys.

f. How old your mother?

Đáp án:

a. What her name? – Her name Phuong

Sửa: What is her name? Her name is Phuong

b. This is an pencil.

Sửa: This is an pencil

c. How many eggs there?

Sửa: How many eggs are there?

d. How the weather like today?

Sửa: How is the weather like today?

e. I has many toys.

Sửa: I have many toys

f. How old your mother?

Sửa: How old is your mother?

GIẢI PHÁP GIÚP CON:

Giỏi tiếng Anh vượt trội hơn bạn bè, ngay cả khi bố mẹ không biết tiếng Anh. Với sự đồng hành của thầy cô Ban Giáo vụ người Việt, con tự học dễ dàng.

Cam kết hoàn 100% học phí nếu con không tiến bộ sau 3 tháng học tập:

3. Sắp xếp từ để tạo thành câu đúng

a. What/name/his/is?

b. this/color/is/What?

c. pen/is/That/my

d. writing/sentence/My/is/teacher/a

e. did/his/He/homework/yesterday

f. cooks/mom/dinner/for/My/me

g. go/school/to/7 a.m./I/at

Đáp án:

a. What/name/his/is?

-> What is his name?

b. this/color/is/What?

-> What is this color?

c. pen/is/That/my

-> That is my pen

d. writing/sentence/My/is/teacher/a

-> My teacher is writing a sentence

e. did/his/He/homework/yesterday

-> He did his homework yesterday

f. cooks/mom/dinner/for/My/me

-> My mom cooks dinner for me

g. go/school/to/7 a.m./I/at

-> I go to school at 7 a.m.

4. Nối cột A với cột B sao cho thích hợp

AB
1. What is the weather today?A. That is an eraser
2. How do you spell your name?B. My mother is 40 years old
3. What’s that?C. A-N-N-A
4. How old is your mother?D. It’s sunny
5. Thank youE. You’re welcome

Đáp án:

AB
1. What is the weather today?D. It’s sunny
2. How do you spell your name?C. A-N-N-A
3. What’s that?A. That is an eraser
4. How old is your mother?B. My mother is 40 years old
5. Thank youE. You’re welcome

5. Dịch câu sang tiếng Anh

a. Tên của tớ là Minh.

b. Đây là nhà của tớ.

c. Bố của bạn làm nghề gì thế?

d. Hôm nay thời tiết thế nào nhỉ?

e. Nga là học sinh của trường tiểu học Chu Văn An

f. Ai là người có tóc đen vậy?

g. Đây có phải ba-lô của cậu không?

Đáp án:

a. My name is Minh

b. This is my house

c. What does your father do?

d. How is the weather today?

e. Nga is a student of Chu Van An primary school

f. Who has black hair?

g. Is this your backpack?

6. Hoàn thành đoạn hội thoại

A. Hello. Good morning.

B. Hi. How are ___?

A. I’m fine. What ___ you going to do?

B. I ___ going to the library to study. ___ you want to go with me?

A. I am so sorry. I am ___ to visit my grandparents with my sister right now.

B. Oh you’re welcome. We can go together next time.

A. Yes, this ___ a good idea. Now goodbye, I ___ to go.

B. Sure. See ___ soon.

Đáp án:

A. Hello. Good morning.

B. Hi. How are you?

A. I’m fine. What are you going to do?

B. I am going to the library to study. Do/Would you want to go with me?

A. I am so sorry. I am going to visit my grandparents with my sister right now.

B. Oh you’re welcome. We can go together next time.

A. Yes, this is a good idea. Now goodbye, I have to go.

B. Sure. See you soon.

7. Trả lời các câu hỏi dựa vào các từ có sẵn

a. What’s your name? (Anna)

b. What are those? (pencil)

c. Is this an eraser? (No)

d. When do you go to bed? (at 9h30pm)

e. Did you do your homework? (Yes)

Đáp án:

a. What’s your name? (Anna)

-> My name is Anna

b. What are those? (pencil)

-> Those are pencils

c. Is this an eraser? (No)

-> No, it is not

d. When do you go to bed? (at 9h30pm)

-> I go to bed at 9h30pm

e. Did you do your homework? (Yes)

-> Yes, I did

8. Sắp xếp các câu sau để tạo thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh

A. Ok. See you soon.

B. Goodbye.

C. I’m fine. Thank you. Do you go to school?

D. Hello Thanh. How are you?

E. Yes, I do. And you?

F. I go to school too. We will meet there.

Đáp án:

D. Hello Thanh. How are you?

C. I’m fine. Thank you. Do you go to school?

E. Yes, I do. And you?

F. I go to school too. We will meet there.

A. Ok. See you soon.

B. Goodbye.

Nâng cao kỹ năng tiếng Anh với:

Top 5 ứng dụng học tiếng Anh lớp 3 tốt nhất hiện nay

Review 5 phần mềm tiếng Anh lớp 3 có lượt tải cao nhất

9. Bài tập tiếng Anh lớp 3 nâng cao

Bé hãy hoàn thành đoạn hội thoại có chủ đề về động vật của các bạn học sinh và thầy giáo sau đây:

Mr. Brown: Good morning, class. Today, we’re _____ to talk about animals.

Anna: (raises her hand) I love animals!

Mr. Brown: That’s great, Anna. What’s your favorite _____?

Anna: I like dogs. They’re so friendly _____ playful.

Mr. Brown: Dogs _____ great pets. They make wonderful companions.

Ben: (raises his hand) I like cats. They _____ independent and curious.

Mr. Brown: _____ are also popular pets. They can be very affectionate.

Cathy: (raises her hand) I like birds. They’re beautiful and graceful.

Mr. Brown: Birds are also fascinating creatures. They can fly and sing.

Mr. Brown: Now, let’s take a look at _____ pictures of animals.

(Mr. Brown shows the class _____ of different animals.)

Anna: That’s a lion!

Ben: That’s a tiger!

Cathy: That’s a giraffe!

Mr. Brown: That’s right. These _____ all wild animals. They live _____ the jungle or the savanna.

Anna: I want _____ see a lion in real life!

Ben: Me too!

Cathy: I think they’re very scary.

Mr. Brown: They can be dangerous, _____ they’re also very beautiful creatures.

Đáp án:

Mr. Brown: Good morning, class. Today, we’re going to talk about animals.

Anna: (raises her hand) I love animals!

Mr. Brown: That’s great, Anna. What’s your favorite animal?

Anna: I like dogs. They’re so friendly and playful.

Mr. Brown: Dogs are great pets. They make wonderful companions.

Ben: (raises his hand) I like cats. They are independent and curious.

Mr. Brown: Cats are also popular pets. They can be very affectionate.

Cathy: (raises her hand) I like birds. They’re beautiful and graceful.

Mr. Brown: Birds are also fascinating creatures. They can fly and sing.

Mr. Brown: Now, let’s take a look at some pictures of animals.

(Mr. Brown shows the class pictures of different animals.)

Anna: That’s a lion!

Ben: That’s a tiger!

Cathy: That’s a giraffe!

Mr. Brown: That’s right. These are all wild animals. They live in the jungle or the savanna.

Anna: I want to see a lion in real life!

Ben: Me too!

Cathy: I think they’re very scary.

Mr. Brown: They can be dangerous, but they’re also very beautiful creatures.

Làm bài tập tiếng Anh là một phương pháp học tập hiệu quả giúp trẻ ghi nhớ và vận dụng kiến thức tốt hơn. Trên đây là tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 có đáp án. Phụ huynh nên cho trẻ luyện tập thường xuyên để trẻ có thể phát triển các kỹ năng tiếng Anh một cách toàn diện. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho các bậc phụ huynh và học sinh trong việc học tiếng Anh.

Đăng ký nhận tư vấn
Cam kết hoàn 100% học phí nếu con không tiến bộ