30+ lời chúc ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 bằng tiếng Anh cho bé tình cảm nhất

1.735 lượt xem

Quốc tế thiếu nhi 1/6 là ngày hội được trẻ em toàn thế giới mong chờ. Ba mẹ cùng tham khảo những lời chúc ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 bằng tiếng Anh cho bé hay và tình cảm nhất dưới đây nhé!

1. Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 là gì?

Quốc tế thiếu nhi 1/6 hay thường được gọi là Tết Thiếu Nhi, là ngày lễ lớn dành cho trẻ em. Vào ngày này, các bé được vui chơi và nhận những món quà và lời chúc từ người thân. 

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 có tên tiếng Anh đầy đủ là International Children’s Day /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/ /ˈtʃɪl.drəns/ /deɪ/. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6  trùng với ngày thiếu nhi nên họ thường  sử dụng cái tên ngắn gọn Children’s Day.

2. Từ vựng về ngày Quốc tế Thiếu Nhi

child /tʃaɪld/ đứa trẻ, trẻ em
children /ˈtʃɪl.drən/đứa trẻ, trẻ em (số nhiều)
world /wɜːld/thế giới
future /ˈfjuː.tʃər/tương lai
holiday /ˈhɒl.ə.deɪ/ngày lễ, kì nghỉ
happy /ˈhæpi/hạnh phúc, vui sướng
obedient /ə’bi:diәnt/ngoan ngoãn, biết nghe lời
gift /ɡɪft/quà tặng, món quà
celebrate /ˈsel.ə.breɪt/lễ kỉ niệm
activity /æktivǝti/hoạt động
costume /ka:stu:m/quần áo, trang phục
decorate /’dekǝreit/trang trí
decoration /dekǝ’reiЛn/việc trang trí
grow fast /ɡroʊ fæst/mạnh khỏe
Một số từ vựng về chủ đề thiếu nhi

3. 30 lời chúc ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 bằng tiếng Anh cho bé hay và tình cảm nhất

Loi-chuc-cho-be-nhan-ngay-quoc-te-thieu-nhi-1-6-bang-tieng-Anh

Trong ngày Quốc tế Thiếu nhi, mọi người thường chúc các bé với câu “Happy Children’s Day” hoặc dài hơn là “Happy International Children’s Day”. Tuy nhiên, có rất nhiều lời chúc ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa, cùng tham khảo nhé.

 • Congratulations, my baby, who bring joy and hope to this world. Always keep your smile and believe in your abilities!

Dịch: Chúc mừng con yêu, em bé mang đến niềm vui và hy vọng cho thế giới này. Hãy luôn giữ nguyên nụ cười và tin tưởng vào khả năng của mình nhé!

 • Happy Children’s Day! Remember that you are special and capable of doing extraordinary things. Always believe in yourself and never stop striving to become the best version of yourself.

Dịch: Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Hãy nhớ rằng người đặc biệt, có thể làm điều đặc biệt. Tin tưởng vào bản thân và không ngừng phấn đấu để trở thành phiên bản tốt nhất của mình con nhé!

 • You’re a precious treasure to us. Happy International Children’s Day! Always remember to love and care for others, and strive to become a talented and lovable person.

Dịch: Con là một kho báu quý giá với ba mẹ. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi! Hãy luôn biết yêu thương và quan tâm người khác, và trở thành người tài năng và đáng yêu.

 •  We hope our baby will be happy, healthy and always be a good person. Happy Children’s Day, angel! We love you so much!

Dịch: Mong rằng em bé của ba mẹ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và luôn là một người tốt. Chúc mừng quốc tế thiếu nhi, thiên thần của ba mẹ! Ba mẹ yêu con rất nhiều!

 • Wishing our little prince a day filled with lots of joy on International Children’s Day. May you grow up to be a handsome and shining young man. We loves you!

Dịch: Chúc hoàng tử của ba mẹ có một ngày Quốc tế Thiếu nhi nhiều niềm vui. Chúc con lớn lên sẽ là một thanh niên tuấn tú và luôn tỏa sáng. Ba mẹ yêu con!

 • Our little puppy! Today is Children’s Day, and I wish you always stay healthy, eat lots, and keep that beautiful smile on your face. Mom and Dad always love you.

Dịch: Cún con của ba mẹ! Hôm nay là Quốc tế thiếu nhi, mẹ chúc con luôn mạnh khỏe, ăn thật nhiều và giữ mãi nụ cười xinh trên môi. Bố mẹ luôn yêu con.

 • Wishing our little angel a joyful International Children’s Day, filled with lots of gifts, being well-behaved, and excelling in studies.

Dịch: Chúc thiên thần nhỏ của bố mẹ sẽ có một ngày Quốc tế Thiếu nhi thật vui vẻ, nhận được nhiều quà, thông minh, học giỏi.

 • The Children’s Day has arrived on June 1st. Mom and Dad wish our beloved child to always stay healthy, well-behaved, excel in studies, and receive many gifts.

Dịch: Ngày Tết thiếu nhi 1/6 đã đến. Ba mẹ chúc em bé yêu luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi và nhận được thật nhiều quà.

 • Not only on International Children’s Day, but Mom and Dad hope that every day our beloved child is happy, healthy, well-behaved, and filled with love.

Dịch: Không riêng ngày Quốc tế Thiếu nhi,  bố mẹ mong con yêu ngày nào cũng được vui vẻ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn và ngập tràn yêu thương.

 • Today is June 1st, International Children’s Day, and Mom and Dad want to send our dear child 1000 words of love. We wish our little angel to always be well-behaved, healthy, and excel in studies.

Dịch: Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bố mẹ muốn gửi đến con yêu 1000 lời yêu thương. Chúc thiên thần của bố mẹ luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh và học giỏi.

 • May your world be filled with joy, laughter, and endless adventures. 

Dịch: Mong rằng thế giới của con sẽ tràn đầy niềm vui, tiếng cười và những cuộc phiêu lưu không ngừng.

 • Wishing all the little ones a day filled with love, happiness, and boundless dreams.

Dịch: Chúc tất cả các con có một ngày tràn đầy tình yêu, hạnh phúc và những giấc mơ không giới hạn.

 • On this special day, I hope you’re surrounded by warmth, affection, and the carefree spirit of childhood. 

Dịch: Trong ngày đặc biệt này, mong rằng con được bao bọc bởi sự ấm áp, tình yêu thương và tâm hồn vô tư của tuổi thơ. 

 • Always keep the flame of curiosity burning, explore the world around you, and let the magic forever ignite in your heart, my child.

Dịch: Hãy luôn giữ ngọn lửa hiếu kì khám phá thế giới xung quanh và sự kỳ diệu luôn cháy mãi trong trái tim con. 

 • Hope you have a world full of colors, laughter, and endless possibilities. 

Dịch: Mong rằng con sẽ có một thế giới đầy màu sắc, tiếng cười và những khả năng vô tận. 

 • Wishing you a day where all your dreams take flight and you soar to new heights.

Dịch: Chúc con có một ngày mà tất cả những giấc mơ của con đều được bay lên và con vươn cao tới những đỉnh cao mới. 

 • May your innocence and purity shine brightly as you embrace the world with open arms. 

Dịch: Mong rằng sự trong sáng và thuần khiết của con sẽ tỏa sáng rực rỡ khi con mở lòng đón nhận thế giới. 

 • Today and every day, may you be blessed with love, happiness, and all the joys of childhood. 

Dịch: Hôm nay và mỗi ngày, mong rằng con sẽ được ban cho tình yêu, hạnh phúc và tất cả niềm vui của tuổi thơ. 

 • Wishing you a lifetime of beautiful memories, cherished moments, and endless possibilities. 

Dịch: Chúc con có một cuộc sống tràn đầy những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc quý giá và những khả năng vô tận.

 • Today is all about you! Celebrate your uniqueness, embrace your dreams, and shine bright. 

Dịch: Hôm nay là ngày của con! Hãy tận hưởng nó nhé, nuôi dưỡng những giấc mơ của con và hãy tỏa sáng rực rỡ. 

 • May your laughter be contagious, your smiles be endless, and your heart be filled with pure joy.

Dịch: Mong rằng tiếng cười của con sẽ lan tỏa khắp nơi, nụ cười của con sẽ luôn ở trên môi, và trái tim con sẽ tràn đầy niềm vui. 

 • Wishing you a world full of opportunities, success, and the courage to follow your dreams.

Dịch: Chúc con có sẽ có thật nhiều cơ hội, thành công và lòng dũng cảm để theo đuổi những giấc mơ của mình. 

 • May you always be surrounded by love, support, and guidance as you take the life’s journey. 

Dịch: Mong rằng con luôn được bao bọc bởi tình yêu, sự hỗ trợ và sự chỉ dẫn khi đi qua hành trình cuộc sống. 

 • Wishing you a day filled with playfulness and the freedom to explore the world around you. 

Chúc con sẽ có một ngày tràn đầy sự vui vẻ và sự tự do để khám phá thế giới xung quanh. 

 • Hoping your imagination will have no limit and your creativity will shine bright. 

Mong rằng sự tưởng tượng của con sẽ không có giới hạn và sự sáng tạo của con sẽ tỏa sáng rực rỡ. 

 • Wishing you a lifetime of learning, growth, and discovering your true potential.

Dịch: Chúc con có một cuộc sống trọn vẹn với việc học hỏi, phát triển và khám phá tiềm năng thực sự của mình. 

 • Hoping your innocence always be protected, your dream is nurtured, and your spirit never be ceased to shine. 

Dịch: Mong rằng sự thuần khiết của con luôn được bảo vệ, những giấc mơ của con luôn được nuôi dưỡng và con sẽ không bao giờ ngừng tỏa sáng. 

 • Wishing you a day filled with fun, laughter, and the loving of good friends. 

Dịch: Chúc em có một ngày tràn đầy niềm vui, tiếng cười và sự gắn kết với những người bạn tốt. 

 • Wishing you always find joy in the simplest things.

Dịch: Mong rằng con luôn tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản nhất 

 • Wishing you a future filled with love and success with your dream.

Dịch: Chúc con có một tương lai tràn đầy tình yêu, thành công với giấc mơ của mình.

Giúp bé tích lũy 3.000 từ vựng tiếng Anh đa dạng chủ đề (màu sắc, đồ chơi, đồ ăn, thể thao, động vật,…) với Babilala. Ứng dụng học tiếng Anh số 1 Đông Nam Á, được hơn 10 triệu phụ huynh lựa chọn.

Trên đây là những lời chúc ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 bằng tiếng Anh cho bé hay và tình cảm nhất, Babilala mong rằng những lời chúc đã chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho ba mẹ.

Bài viết liên quan
Tổng hợp chương trình tiếng Anh lớp 1 theo sách Explore Our World 1

Tổng hợp chương trình tiếng Anh lớp 1 theo sách Explore Our World 1

Tiếng Anh lớp 1 Explore Our World là cuốn sách giúp học sinh lớp 1 tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên, gần gũi với các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống. Cùng Babilala tìm hiểu thêm về chương trình tiếng Anh lớp 1 theo sách tiếng Anh Explore Our World 1 nhé. […]
6 nguồn học tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh Tiểu học

6 nguồn học tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh Tiểu học

Đối với nhiều phụ huynh, để trẻ học online là một việc khó khăn, nhưng thực ra đây là một phương pháp học rất hay để luyện tập khả năng tự học và tự lập cho bé. Cùng Babilala tham khảo Khóa học tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh Tiểu học trong bài […]
Đăng ký nhận tư vấn
Cam kết hoàn 100% học phí nếu con không tiến bộ