Câu ước (wish)

Đăng ký nhận ưu đãi
Cam kết hoàn tiền nếu con không tiến bộ