Hướng dẫn làm bài tập thì hiện tại đơn nâng cao từ A-Z 

1.002 lượt xem

Thì hiện tại đơn xuất hiện thường xuyên trong tiếng Anh, không chỉ trong các bài kiểm tra hay bài thi mà nó còn được sử dụng nhiều trong giao tiếp. Vì thế, để củng cố kiến thức cho người học về thì hiện tại đơn, bài viết này cung cấp cho người học về bài tập thì hiện tại đơn nâng cao và các hướng dẫn đi kèm.

1. Phân biệt bài tập thì hiện tại đơn nâng cao 

 • Trước khi đến với bài tập thì hiện tại đơn nâng cao, cùng xem lại lý thuyết về thì hiện tại đơn cơ bản, các dạng bài tập thường gặp. 

Thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả những sự thật hiển nhiên; những hành động, sự việc diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại; những trạng thái ở hiện tại; và những sự việc xảy ra theo kế hoạch đã có sẵn trước đó.

Để nhận biết thì hiện tại đơn, người học có thể dựa vào các trạng từ chỉ tần suất trong câu: always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường xuyên), regularly (thường xuyên), frequently (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), rarely (hiếm khi), seldom (hiếm khi), hardly (hiếm khi), never (không bao giờ); once/twice a week/month/year (một/hai lần mỗi tuần/tháng/năm), every day/week/month/year (hàng ngày/ tuần/ tháng/ năm)….

bai-taap-thi-hieen-tai-don-nang-cao

Trạng từ tần suất là dấu hiệu nhận biết phổ biến trong bài tập thì hiện tại đơn nâng cao

Cấu trúc chung của thì hiện tại đơn:

Đối với động từ tobe: S + tobe (is/am/are) + O

Đối với động từ thường: S + V(s/es) + O4

Ví dụ:  She is a beautiful girl. (Cô ấy là một cô gái xinh đẹp)

I clean my house once a day. (Tôi dọn nhà một lần một ngày)

Bài tập thì hiện tại đơn cơ bản là các dạng bài tập như: cho dạng đúng của động từ trong ngoặc, điền từ còn thiếu vào chỗ trống ở thì hiện tại đơn, viết lại câu hoàn chỉnh, tìm đáp án đúng, viết lại câu hoặc chuyển câu từ thể khẳng định sang phủ định và ngược lại. Và những bài tập này chỉ ở thì hiện tại đơn, người học chỉ cần chia động từ sao cho đúng với chủ ngữ và thể (khẳng định, phủ định hoặc đảo tobe/trợ động từ lên đầu câu khi gặp câu nghi vấn) mà không cần đắn đo nhiều.

 • Lý thuyết về thì hiện tại đơn nâng cao, các bài tập thường gặp. 

Bên cạnh những cách dùng thông thường, thì hiện tại đơn còn được sử dụng trong các trường hợp dễ nhầm lẫn sau:

Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn (The present simple tense and the present continuous tense)

Khi sử dụng hai thì này, người học cần hết sức cẩn thận những trường hợp dưới đây để tránh mắc phải các lỗi sai về ngữ nghĩa của câu.

 • Sử dụng động từ chỉ trạng thái để nhấn mạnh một sự việc là tạm thời hoặc trong một khoảng thời gian xung quanh hiện tại, như: like, look, love, attract, sound, hear,…
 • Một số động từ sẽ có nghĩa khác với nghĩa cơ bản khi chúng được dùng để nói về trạng thái và mô tả một hành động nào đó. Với ý nghĩa “hành động”, động từ đó thường được chia ở thì hiện tại tiếp diễn (the present continuous tense). Ngược lại, với ý nghĩa “trạng thái”, động từ đó sẽ được chia ở thì hiện tại đơn (the present simple tense)
 • Một số động từ khẳng định trong thì hiện tại đơn có nghĩa là phủ định trong thì hiện tại tiếp diễn, ví dụ như: deny, promise, guarantee, apologize, suggest…

Thì hiện tại đơn trong tương lai (The present simple for the future)

Khi nói về một sự kiện, sự việc là một phần của thời khóa biểu hay dự định đã được sắp xếp cố định, không thay đổi, thì hiện tại đơn được ưu tiên sử dụng hơn so với thì tương lai đơn. 

Ví dụ:  We have a meeting to negotiate about the price with our clients tomorrow.

(Chúng ta có một buổi họp để đàm phán về giá cả với khách hàng của mình vào ngày mai)

2. Tổng hợp các dạng bài tập thì hiện tại đơn nâng cao và cách làm 

2.1. Chọn dạng đúng của động từ

 1. I am understanding/ I understand Math a lot better now that we’ve got a new teacher.
 2. I have just started to learn French. Now I am knowing/ I know how difficult it is.
 3. I’m certainly agreeing/ I certainly agree with you that people shouldn’t smoke cigarettes.
 4.  We’ll do our best to get the car repaired by next week, but we are not guaranteeing/ we do not guarantee it.
 5. She says that she did all her homework before she left the school, but I refuse/ I am refusing to believe her.
 6. I know he got a bad grade, but I am not apologizing/ I do not apologize for him because he was very lazy.
 7. I went to see a mystery movie, but I admit/ I am admitting that I do not understand much about it.
 8. Do you find/ Are you finding it difficult to write with this pen?
 9. It’s very difficult for us to start up here, so we’re considering/ we consider being employees in a few years.
Luyện tập nhiều dạng bài tập thì hiện tại đơn nâng cao để củng cố kiến thức của bản thân

2.2. Hoàn thành câu với các động từ đã cho sẵn. 

A: Sam _____(join) us for lunch. You know, the singer.

B: Yes, I’ve listened to some of his songs.

A: I’m sure you _____ (like) him. His latest album _____ (come) out at the end of this week. If you want, I’m sure he _____ (give) you an album. 

 1. A: Have you heard that Vingroup _____ (sack) 500 workers?

B: That’s bad news.Supposing they _____ (close) completely – that would be awful.

A: But I’ve heard that they _____ (build) a new factory in Ho Chi Minh City. If you read today’s local newspaper, you _____ (see) a long article on it.

2.3. Dùng các cụm từ cho sẵn để hoàn thành câu hoàn chỉnh

constantly/criticize/drivingforever/moan/workcontinually/change/mind
forever/ask me/moneyalways/complain/handwriting
 1. A: I think I’ll stay here after all.

B: You’re………………………………………………………………………………………

 1. A: I can’t read this. 

B: You’re………………………………………………………………………………………

 1. A: That was a dangerous thing to do.

B: You’re………………………………………………………………………………………

 1. A: Can I borrow $50? 

B: You’re………………………………………………………………………………………

 1. A: I had a bad day at the office again.

B: You’re………………………………………………………………………………………

3. Đáp án bài tập thì hiện tại đơn nâng cao.

Hãy cùng kiểm tra đáp án để xem bạn đã nắm chắc kiến thức về thì hiện tại đơn chưa nhé!

bai-tap-thi-hien-tai-don-nang-cao

Ghi chép lại đáp án theo cách hiểu của riêng mình để nhớ thật kỹ các kiến thức đã học

 1. Chọn dạng đúng của động từ
 1. I am understanding/ I understand Math a lot better now that we’ve got a new teacher. (both possible)
 2. I have just started to learn French. Now I am knowing/ I know how difficult it is.
 3. I’m certainly agreeing/ I certainly agree with you that people shouldn’t smoke cigarettes.
 4.  We’ll do our best to get the car repaired by next week, but we are not guaranteeing/ we do not guarantee it. (both possible)
 5. She says that she did all her homework before she left the school, but I refuse/ I am refusing to believe her.
 6. I know he got a bad grade, but I am not apologizing/ I do not apologize for him because he was very lazy. (both possible)
 7. I went to see a mystery movie, but I admit/ I am admitting that I do not understand much about it.
 8. Do you find/ Are you finding it difficult to write with this pen? (both possible)
 9. It’s very difficult for us to start up here, so we’re considering/ we consider being employees in a few years.
 10. Hoàn thành câu với các động từ đã cho sẵn. 
 11. A: Sam is joining/ is going to join/ will join us for lunch. You know, the singer.

B: Yes, I’ve listened to some of his songs.

A: I’m sure you will like/ are going to like him. His latest album comes/ is coming/ will come/ is going to come out at the end of this week. If you want, I’m sure he will give/ is going to give you an album. 

 1. A: Have you heard that Vingroup is/are sacking/ will sack/ is/are going to sack 500 workers?

B: That’s bad news.Supposing they close completely – that would be awful.

A: But I’ve heard that they are building/ will build/ are going to build a new factory in Ho Chi Minh City. If you read today’s local newspaper, you will see a long article on it.

 1. Dùng các cụm từ cho sẵn để hoàn thành câu hoàn chỉnh
 1. You’re continually changing your mind.
 2. You’re always complaining about my handwriting.
 3. You’re constantly criticizing my driving.
 4. You’re forever asking me for money.
 5. You’re forever moaning about (your) work.

Trên đây là phần tổng hợp kiến thức về thì hiện tại đơn, đồng thời chúng tôi cũng cung cấp một số dạng bài tập thì hiện tại đơn nâng cao để người học có thể củng cố, ôn tập thì này và nắm vững kiến thức. Chúc các bạn ôn tập tốt và đạt điểm cao trong quá trình học tiếng Anh và có thể áp dụng những kiến thức này để giao tiếp cùng người bản xứ một cách thành thạo.

Bài viết liên quan
Bài tập ví dụ thì hiện tại đơn kèm giải thích chi tiết

Bài tập ví dụ thì hiện tại đơn kèm giải thích chi tiết

Thì hiện tại đơn là một trong những thì quan trọng và có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong tiếng Anh. Tuy nhiên, người học đôi khi vẫn còn nhầm lẫn trong việc sử dụng thì này. Do đó, ở bài viết này, chúng tôi cung cấp đến bạn một số bài tập, ví […]
6 dạng bài tập thì hiện tại đơn hay thi kèm đáp án chi tiết 

6 dạng bài tập thì hiện tại đơn hay thi kèm đáp án chi tiết 

Thì hiện tại đơn là một trong những kiến thức quan trọng đối với người học khi bắt đầu làm quen với tiếng Anh. Nội dung của thì hiện tại đơn chỉ ở mức cơ bản và không hề khó như bạn nghĩ đâu. Hãy cùng chúng tôi luyện tập một vài dạng bài tập […]
Cách chia thì hiện tại đơn và mẹo để luôn chính xác 100%

Cách chia thì hiện tại đơn và mẹo để luôn chính xác 100%

Cách chia thì hiện tại đơn là dạng bài tập cơ bản mà bất cứ ai học tiếng Anh cũng cần biết. Tuy nhiên vẫn nhiều người nhầm lẫn khi làm bài tập hay bài thi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách chia thì hiện tại đơn và mẹo […]
Đăng ký nhận tư vấn
Cam kết hoàn 100% học phí nếu con không tiến bộ