4 Dạng bài tập thì hiện tại đơn thường gặp trong bài thi tiếng Anh

1.548 lượt xem

Tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn có đáp án trong bài viết dưới đây được chọn lọc từ những đề thi tiếng Anh. Các em có thể tham khảo để làm quen với dạng đề thi, từ đó có thêm nhiều kinh nghiệm làm bài và đạt được số điểm cao nhất.

1. Kiến thức tổng quát về thì hiện tại đơn

Trước khi đi vào một số dạng bài tập về thì hiện tại đơn, các em cần ôn lại những kiến thức cơ bản về thì. Việc nắm rõ cấu trúc cũng như cách sử dụng thì hiện tại đơn sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình làm bài tập.

1.1. Cấu trúc

Dưới đây là bảng tổng hợp cấu trúc thì hiện tại đơn:

Loại câuĐộng từ “to be”Động từ thường
Khẳng địnhS + tobe + Adj/NS + V(s/es)
Phủ địnhS + tobe + not + Adj/NS + do/does + not + V-inf
Câu hỏiTobe + S + Adj/NDo/Does + S + V-inf

Ví dụ:

 • Câu khẳng định:  I am a student (Tôi là một học sinh).
 • Câu phủ định: He is not a doctor (Anh ấy không phải là bác sĩ).
 • Câu hỏi: Is she a teacher? (Có phải cô ấy là giáo viên không?).

Cấu trúc thì hiện tại đơn

1.2. Cách sử dụng

Thì hiện tại đơn được sử dụng trong các trường hợp dưới đây:

 • Diễn tả một sự thật hoặc một chân lý mang tính hiển nhiên.

Ví dụ: The sun rises in the East.

 • Các hành động, sự việc hoặc thói quen diễn ra thường xuyên và mang tính chất lặp đi lặp lại cũng được diễn tả bằng thì hiện tại đơn.

Ví dụ: He plays soccer every afternoon.

 • Thì hiện tại đơn còn được dùng để diễn tả cảm xúc, trạng thái hoặc cảm giác.

Ví dụ: She feels very happy.

 • Diễn tả một hành động hoặc một sự việc xảy ra theo thời gian cụ thể.

Ví dụ: The train departs at 7 o’clock.

1.3. Cách nhận biết

Khi làm bài tập hiện tại đơn, các em sẽ thấy trong câu thường xuất hiện một số trạng từ chỉ tần suất hoặc cụm từ chỉ thời gian dưới đây:

 • Usually.
 • Always.
 • Often.
 • Rarely.
 • Seldom.
 • Sometimes.
 • Never.
 • Every + khoảng thời gian.
 • Twice/once/three times,… + khoảng thời gian.
 • In afternoon/ in morning/ in evening.

Ví dụ: I often go to school at 7:00 Am.

2. Bài tập thì hiện tại đơn có đáp án chi tiết

Một số bài tập về thì hiện tại đơn thường gặp trong bài thi tiếng Anh đã được tổng hợp dưới đây. Các em hãy tham khảo để làm quen với cấu trúc đề thi, từ đó đạt được số điểm tốt nhất.

2.1. Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. My brother (work) ________ in a company.
 2. Cat (like) ________ fish.
 3. They (live)________ in Ha Noi.
 4. It (rain)________ every afternoon in Paris.
 5. My mother (cook)________ every morning.
 6. The pagoda (close)________ at seven o’clock.
 7. Tom (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he’ll pass.
 8. Quang is so smart that he (pass)________ every exam.
 9. Her life (be)_____ so boring. She just (play)________ tennis every week.
 10. My boyfriend (write)________ to me every week.
 11. He (speak) ________ English?
 12. I (not live) ________ in Da Nang.

Đáp án:

 1. works
 2. likes
 3. live
 4. rains
 5. cooks
 6. closes
 7. tries – do not think
 8. passes
 9. is – plays
 10. writes
 11. Does he speak
 12. do not live.
Thực hành một số bài tập về thì hiện tại đơn giúp các em ghi nhớ kiến thức tốt hơn
Thực hành một số bài tập về thì hiện tại đơn giúp các em ghi nhớ kiến thức tốt hơn

2.2. Bài 2: Cho dạng đúng của động từ “tobe” trong các câu dưới đây

 1. My cat __________big.
 2. My parents ________ a teacher.
 3. He _________ready to get a pet.
 4. My mother________from Paris. My father _______from Viet Nam.
 5. He ____________ (not/be) late.
 6. Tom and Mary (be)________ good friends.
 7. ___________ (He/be) a singer?
 8. My sister (be) _________eight years old.
 9. Beer and Susi (be)__________her dogs.

Đáp án:

 1. is
 2. are
 3. is
 4. is – is
 5. is not
 6. are
 7. Is he
 8. is
 9. are

2.3. Bài 3: Sắp xếp các câu dưới đây thành câu hoàn chỉnh

 1. you/ How/ go to company/?
 2. ghost/ we/ believe/ not.
 3. he/ How often/ play tennis/?
 4. tennis/ they/ play /in/ the/ doesn’t/ afternoons.
 5. have/ She/ daughters/ three.
 6. She/ much/ very/ not/ like/ orange juice.
 7. It/ on/ Wednesdays/ rain/ often.
 8. Jane/ jeans/ never/ wear.
 9.  9.Tom/ Monday/ phone / on/ his/ mother/ every
 10. be/ Japan/ She/ from.

Đáp án:

 1. How do you go to company?
 2. We don’t believe ghost.
 3. How often does he play tennis?
 4. They dosn’t play tennis in the afternoons.
 5. She has three daughters.
 6. She doesn’t like orange juice very much.
 7. It’s often rains on Wenesdays.
 8. Jane never wears jeans.
 9. Tom phones his mother on every Monday.
 10. She is from Japan.

2.4. Bài 4: Phát hiện và sửa lỗi sai trong các câu dưới đây

 1. What do he wear at his school?
 2. Does the go to school every day?
 3. Tom and Marry always watches TV at 9 p.m.
 4. Sometimes, he go swimming.
 5. How do Linda play tennis?

Đáp án:

 1. do – does
 2. Does – Do
 3. watches – watch
 4. go – goes
 5. do – does

3. Lỗi sai thường gặp khi làm bài tập thì hiện tại đơn

Một trong những lỗi sai thường gặp nhất khi làm bài tập tiếng Anh về thì hiện tại đơn là chia động từ thêm “s” hoặc “es”. Nhiều em thường nhầm lẫn và không nhớ chia động từ theo đúng chủ ngữ hoặc quên quy tắc thêm “s” hoặc “es” sau mỗi động từ.

Để tránh lỗi sai này, cách duy nhất là cần học thuộc và ghi nhớ quy tắc thêm “s” hoặc “es” dưới đây:

3.1. Động từ thêm “s”

 • Động từ kết thúc bằng “y” và đứng trước nó là một nguyên âm thì các em chỉ cần thêm “s” vào sau động từ.

Ví dụ: Play – Plays; Buy – Buys,…

Quy tắc thêm “s” và “es” sau động từ
Quy tắc thêm “s” và “es” sau động từ

3.2. Động từ thêm “es”

 • Động từ kết thúc bằng các chữ cái “o, x, s, sh, ch, z” thì sẽ thêm “es”.

Ví dụ: Go – Goes; Teach – Teaches;…..

 • Các động từ kết thúc bằng “y” nhưng đứng trước đó là phụ âm thì các em cần chuyển “y” thành “i” rồi thêm “es”.

Ví dụ: Cry – Cries; Apply – Applies;….

3.3. Động từ dạng bất quy tắc

Đa số các động từ trong thì hiện tại đơn được chia ở dạng thêm “s” hoặc “es”. Tuy nhiên, có một động từ không chia theo quy tắc trên là “Have”. Theo đó, khi động từ này đi với chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít thì sẽ được chia thành “Has”. Các em cần lưu ý để khi gặp trường hợp này để không bị nhầm lẫn.

Trên đây là tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn thường gặp trong bài thi tiếng Anh kèm đáp án chi tiết. Các em có thể tham khảo và thực hành thường xuyên để ghi nhớ kiến thức, đồng thời đạt được kết quả cao trong các kỳ thi tiếng Anh sắp tới. Chúc các em thành công!

Bài viết liên quan
6 dạng bài tập thì hiện tại đơn hay thi kèm đáp án chi tiết 

6 dạng bài tập thì hiện tại đơn hay thi kèm đáp án chi tiết 

Thì hiện tại đơn là một trong những kiến thức quan trọng đối với người học khi bắt đầu làm quen với tiếng Anh. Nội dung của thì hiện tại đơn chỉ ở mức cơ bản và không hề khó như bạn nghĩ đâu. Hãy cùng chúng tôi luyện tập một vài dạng bài tập […]
Đăng ký nhận tư vấn
Cam kết hoàn 100% học phí nếu con không tiến bộ