1. Không thể đăng nhập

Sau khi huỷ tài khoản bạn không thể đăng nhập trên ứng dụng Babilala bằng tài khoản đã xoá nữa.

2. Thông tin bị xóa không thể khôi phục được

Sau khi xoá tài khoản, tất cả thông tin liên quan đến Babilala sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể lấy lại được bao gồm: lịch sử học tập, hình ảnh và thông tin cá nhân.

3. Tài sản và ưu đãi

– Sau khi huỷ tất cả tài sản và ưu đãi của Babilala sẽ bị xoá: bao gồm số ngày VIP, voucher còn hiệu lực sẽ không được sử dụng cho các giao dịch và quy trình hậu mãi sau này.

– Khách hàng đã mua khoá học vui lòng gọi điện đến bộ phận chăm sóc khách hàng để yêu cầu huỷ tài khoản.

    Đăng ký nhận tư vấn
    Cam kết hoàn 100% học phí nếu con không tiến bộ