00
00
00
00

nhận tư vấn lộ trình

GIẢM THÊM 100K
cho ba mẹ đăng ký tại đây!

00
00
00
00

1. Giáo trình Cambridge tiêu chuẩn Châu Âu

Được thiết kế bởi các chuyên gia giáo dục sớm Việt Nam và Quốc tế.

2. Lộ trình học phù hợp với khả năng và độ tuổi của bé

Các bài học được chia thành 5 cấp độ, 11 chủ đề, 22 đơn vị bài học.

3. Ứng dụng duy nhất tại Việt Nam có Ban Giáo Vụ đồng hành

Cùng bố mẹ, kèm cặp và thúc đẩy sự tiến bộ của bé.

4. Công nghệ 4.0 độc quyền

95% ba mẹ khẳng định con tập trung học
và tiến bộ vượt bậc sau 100 ngày học

00
00
00
00

nhận tư vấn lộ trình

GIẢM THÊM 100K
cho ba mẹ đăng ký tại đây!