FORM NHẬP SỐ COMMENT INBOX TỪ PAGE KOL 

Tên có thể để tên khách/Tên FB nếu chưa xin đc
Địa chỉ: Ghi tên KOL mà mình lấy số từ page đó
VD: Số lấy từ page KOL Lan Khuê thì phần địa chỉ ghi là KOL Lan Khuê