NHẬP SỐ COMMENT INBOX TỪ CONTENT KOL – CTS BÉ NHỎ

Thay đổi: Đuôi content nhập vào mục ĐỊA CHỈ. Ví dụ link LDP là: http://ldp.to/UYENTT01_KOL_MCANHTHO => Nhập UYENTT01_KOL_MCANHTHO