FORM NHẬP SỐ COMMENT INBOX TỪ CONTENT FLASH SALE

Điền đuôi LDP vào phần GHI CHÚ + Chữ "CMT"
VD: ldp.to/reel-hienth-thaygiao9x
=> Nhập note: reel-hienth-thaygiao9x CMT