Top truyện tranh tiếng Anh cho trẻ 3-8 tuổi hay nhất 2022

2.354 lượt xem

Mẹ đang tìm truyện tranh tiếng Anh cho trẻ học tại nhà? Dưới đây là tuyển tập các đầu truyện tranh kinh điển mà bé nào cũng nên đọc qua khi bắt đầu học tiếng Anh. Với nội dung ngắn, đơn giản, dễ thuộc mẹ có thể học với con bất cứ lúc nào trong ngày. Bài viết cũng hướng dẫn cách để ba mẹ đọc truyện tiếng Anh hiệu quả cho con. 

Truyện tranh tiếng Anh cho trẻ mới bắt đầu học 

Truyện tranh đơn giản cho bé mới học tiếng Anh

Phần 1. Hunting for Bugs

Bản tiếng AnhBản tiếng Việt
Bat woke up. He flew out of his cave.

“I want bugs!” Bat said

“I will find bugs. And I will eat them!”

Bat flew up in the sky

Bat flew over houses. He flew over trees.

He found some big bugs. He found some little bugs.

He ate and ate and ate. He flew and flew and flew.

Bat was happy. “It’s time to go home and sleep!”

But now it was very dark. “Where is home?” Bat said

A big wind came up. A lot of rain came down.

Bat was far from home.

Dơi tỉnh dậy. Chú ta bay ra khỏi hang của mình.

“Mình muốn sâu bọ!” Dơi nói.

“Mình sẽ tìm sâu. Và mình sẽ ăn chúng!”

Dơi bay lên trời. 

Dơi bay qua những ngôi nhà, bay qua những ngọn cây.

Nó tìm được vài con sâu lớn cùng vài con bọ nhỏ.

Nó ăn và ăn và ăn. Nó bay và bay và bay.

Dơi hạnh phúc. “Đến lúc về nhà và đi ngủ rồi!”

Nhưng bây giờ trời tối quá. “Nhà ở đâu nhỉ?” Dơi nói.

Một cơn gió lớn nổi lên. Mưa to trút xuống.

Thế là Bat đã xa nhà.

Tải truyện tranh tiếng Anh cho trẻ mới bắt đầu học tại đây:

Link PDF: 001.LV1.Bat and Friends 1 – Hunting for Bugs.pdf

Link MP3: 001.LV1.Bat and Friends 1 – Hunting for Bugs.mp3 

Phần 2. Lost in the Rain

Bé học được nhiều từ vựng qua truyện tranh tiếng Anh
Bản tiếng AnhBản tiếng Việt
“I am wet,” said Bat. “And I am lost.

“I must find a dry place. I must find a safe place.”

So Bat flew and flew. He looked all around.

The wind was strong. The rain was wet.

Bat did not see a dry place. He did not see a safe place.

Then Bat saw something. It was big and red.

It was a barn!

Bat flew to the roof. He went over the side.

He hung by his toe. He looked for a way to get in.

Then Bat saw a hole. It was little.

But so was Bat.

Dơi nói: “Mình bị ướt. Và mình bị lạc rồi”

“Mình phải tìm một nơi khô ráo. Mình phải tìm một nơi an toàn”

Thế là dơi bay mãi. Hắn ta nhìn quanh.

Gió thổi mạnh. Mưa ướt đẫm.

Dơi không tìm được nơi khô ráo, cũng không tìm được nơi an toàn.

Rồi, dơi nhìn thấy một cái gì đó. Nó to, và màu đỏ.

Đó là một nhà kho!

Dơi bay lên nóc nhà. Chú ta đi qua một bên.

Hắn bám bằng chân của mình. Hắn tìm cách để vào trong.

Sau đó dơi nhìn thấy một cái lỗ. Một cái lỗ nhỏ.

Nhưng dơi cũng thế.

Full link tải file đọc và file nghe truyện tranh tiếng anh cho trẻ tại đây:

Link PDF: 002.LV1.Bat and Friends 2 – Lost in the Rain.pdf

Link MP3: 002.LV1.Bat and Friends 2 – Lost in the Rain.mp3 

Phần 3. The Red Barn

Bản tiếng AnhBản tiếng Việt
Bat went into the hole.

The barn was dry. But was it safe?

Bat did not know. He looked around.

The barn was big. And Bat was little.

So maybe it was safe.

Bat hung by his feet. He went to sleep.

The next day Bat woke up. It was still raining.

Bat looked down. He saw a brown cow.

He saw a yellow cat. He heard a pig.

But there were no bats.

Did Cow and Cat and Pig like bats? Could they be his friends?

“I will wait and see,” Bat said.

Dơi chui vào lỗ.

Nhà kho khô ráo. Nhưng nó có an toàn không?

Dơi không biết. Hắn nhìn xung quanh.

Nhà kho to quá. Mà dơi lại nhỏ bé.

Có lẽ nó an toàn.

Dơi bám chắc bằng chân của mình. Hắn ta đi ngủ.

Hôm sau, dơi tỉnh dậy. Trời vẫn mưa.

Dơi nhìn xuống. Hắn thấy một con bò nâu.

Hắn nhìn thấy một con mèo vàng. Hắn nghe thấy một con lợn.

Nhưng không có con dơi nào khác.

Bò, Mèo và Lợn có thích dơi không? Liệu chúng có thể là bạn của hắn không?

“Mình sẽ chờ xem thế nào” Dơi nói.

Link PDF:003.LV1.Bat and Friends 3 – The Red Barn.pdf

Link MP3: 003.LV1.Bat and Friends 3 – The Red Barn.mp3 

Phần 4: Little Drops and Big Drops

Bé vừa học giỏi tiếng Anh vừa có thói quen tốt khi đọc truyện tranh
Bản tiếng AnhBản tiếng Việt
The sky was not blue. It was grey.

Cat woke up. “Look at that!” she said.

Little drops came down. Big drops came down.

“Go away, rain,” said Cat. “I want to play.”

“Go away, rain,” said Cow. “I want to see the sun.”

“Go away, rain,” said Pig. “I want to eat.”

“I don’t like rain,” said Cat. “I don’t like rain,” said Cow.

“We don’t like rain,” said Pig.

But the rain came down. The rain did not stop.

The three friends stayed in the barn. They did not go out.

Pig said, “When will the rain go away?” 

Cow said, “What can we do?”

Trời không xanh. Nó màu xám.

Mèo thức dậy, nói: “Nhìn kìa!”

Từng giọt nhỏ giọt lớn rơi xuống.

“Đi đi, mưa”, mèo nói, “Mình muốn đi chơi”

“Đi đi, mưa”, bò nói, “Mình muốn nhìn thấy mặt trời”

“Đi đi, mưa”, lợn nói, “Mình muốn ăn”

Mèo nói, “Mình không thích mưa”; Bò nói “Mình cũng không thích mưa”

“Chúng ta đều không thích mưa”, Lợn nói.

Nhưng mưa như trút nước. Mưa vẫn không hề ngớt.

Ba người bạn ở trong chuồng. Chúng không đi ra ngoài.

Lợn nói “Khi nào mưa tạnh nhỉ?”. 

“Chúng ta có thể làm gì không?” Bò hỏi.

Link PDF:004.LV1.Bat and Friends 4 – Little Drops and Big Drops.pdf 

Link MP3: 004.LV1.Bat and Friends 4 – Little Drops and Big Drops.mp3 

Phần 5: What Is It?

Bản tiếng AnhBản tiếng Việt
“I know!” said Cat.

“We can play in the barn.”

“Play what?” said Pig. “We can play What Is It?” said Cat.

“I see something yellow,” said Cat. “What is it?”

Pig and Cow looked around.

“It is hay?” said Pig. “No, it is not hay,” said Cat.

“Is it the light?” said Cow. “No, it is not the light,” said Cat.

“Is it the boot?” said Pig. “Yes! It is the yellow boot!” said Cat.

“Now, Pig,” said Cat. “You say what you see!”

“I see something blue,” said Pig. “It is something new.”

Cow and Cat looked around. But they did not see anything.

“If you guess,” said Pig, “I will take you for a ride!”

“Mình biết!” Mèo nói

“Chúng ta có thể chơi trong chuồng luôn”

“Chơi cái gì?” Lợn hỏi. “Chúng ta có thể chơi Đó là gì?” Mèo đáp.

“Mình nhìn thấy cái gì đó màu vàng” Mèo nói. “Đó là gì?”

Lợn và Bò nhìn quanh.

“Có phải cỏ khô không?” Lợn hỏi. “Không, không phải cỏ khô đâu”. Mèo trả lời.

“Có phải ánh sáng không?” Bò hỏi. Mèo vẫn trả lời “Không phải ánh sáng nhé”.

“Vậy nó có phải là chiếc ủng không?” Lợn hỏi tiếp. Mèo đáp “Chuẩn rồi! Nó là chiếc ủng vàng đấy”

“Vậy giờ, Lợn” Mèo nói, “Bạn nói thứ mà bạn nhìn thấy đi!”

“Mình thấy gì đó màu xanh da trời. Nó là đồ mới”.

Bò và Mèo nhìn quanh. Nhưng chúng không nhìn thấy gì cả.

“Nếu bạn đoán”, Lợn nói, “Mình sẽ coi là gian lận nhé”

Link PDF: 005.LV1.Bat and Friends 5 – What Is It.pdf

Link MP3: 005.LV1.Bat and Friends 5 – What Is It.mp3 

Phần 6: There It Is!

Bản tiếng AnhBản tiếng Việt
Cat looked all over. Cow looked all over.

They did not see anything blue. They did not see anything new.

Then Cat saw something. “There it is!” she said.

“It is blue and it is new! It is a wagon!”

“I am too big to ride,” said Cow. “But I can pull!”

Cow pulled and pulled. Then Pig pulled and pulled.

The three friends went round and round.

“Look!” said Cat. “Over there! I see something blue again!”

“I see something yellow,” said Pig. “I see something red and green,” said Cow.

The three friends went out of the barn. They looked up.

The sky was blue. And there was a rainbow!

Mèo và Bò nhìn hết mọi nơi.

Chúng không thấy gì màu xanh cả. Chúng cũng không thấy có gì mới.

Rồi Mèo nhìn thấy gì đó. “Đây rồi”, Mèo nói.

“Nó màu xanh, và nó mới! Đó là một toa xe”

“Mình quá lớn để lái xe” Bò nói. “Nhưng mình có thể kéo!”

Bò kéo và kéo. Sau đó Lợn cũng tới kéo cùng.

Ba người bạn đi từng vòng.

“Nhìn kìa!” Mèo bảo. “Đằng kia! Mình lại thấy gì đó màu xanh da trời kìa!”

“Mình nhìn thấy gì đó màu vàng”. Lợn nói “Mình thấy gì đó màu đỏ và xanh”, Bò tiếp.

Ba người bạn ra khỏi chuồng. Chúng nhìn lên.

Bầu trời xanh. Và đó là một chiếc cầu vồng!

Link PDF: 006.LV1.Bat and Friends 6 – There It Is!.pdf

Link MP3: 006.LV1.Bat and Friends 6 – There It Is!.mp3 

Danh sách các truyện tranh tiếng Anh cho trẻ khác

Ngoài truyện tranh mà Babilala đã tổng hợp ở trên, bạn có thể tìm hiểu thêm danh sách truyện tranh nổi tiếng sau đây cho bé.Đây đều là những truyện ngắn, đơn giản và đặc biệt bổ ích cho các bé vừa học ngoại ngữ vừa tạo thói quen tốt.

 1. Get Ready 
 2. A Kitchen 
 3. My Body 
 4. The Party 
 5. The City 
 6. I Can Nap 
 7. The Bus 
 8. I Like School 
 9. Sam Can 
 10. Come in the Barn 
 11. This Pig 
 12. Where do I go 
 13. You Can Go, Ron 
 14. Where is my hat 
 15. One, Two, Pop, Pop, Pop

Babilala hy vọng với các đầu truyện tranh tiếng Anh cho trẻ mà bài viết đã tổng hợp lại sẽ hỗ trợ mẹ dạy tiếng Anh cho bé dễ dàng hơn. Mẹ hãy theo dõi thường xuyên website để cập nhật thêm nhiều nội dung tiếng Anh bổ ích cho bé nhé.

Bài viết liên quan
Cùng học với truyện tranh tiếng Anh cho bé 8 tuổi: Night time

Cùng học với truyện tranh tiếng Anh cho bé 8 tuổi: Night time

Khi màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh bao trùm thế giới, nhưng sau sự an tĩnh ấy, thế giới vẫn hoạt động không ngừng. “Night time” là cuốn truyện tranh tiếng Anh cho bé 8 tuổi không thể bỏ qua mở ra thế giới ban đêm sinh động, nhộn nhịp. Hành trình khám phá […]
5 truyện tranh tiếng Anh cho bé 2 tuổi được chọn lọc hay nhất

5 truyện tranh tiếng Anh cho bé 2 tuổi được chọn lọc hay nhất

2 tuổi nằm trong “giai đoạn vàng” (0-6 tuổi) giúp bé tiếp thu và học ngôn ngữ mới hiệu quả nhất. Những cuốn truyện tranh tiếng Anh cho bé 2 tuổi có nội dung đơn giản, dễ hiểu cùng hình ảnh minh họa sinh động là lựa chọn hàng đầu mà cha mẹ lựa chọn […]
5 nguyên tắc cần nhớ khi dạy giao tiếp tiếng Anh cho bé 7 tuổi

5 nguyên tắc cần nhớ khi dạy giao tiếp tiếng Anh cho bé 7 tuổi

Dạy và học giao tiếp tiếng Anh cho bé 7 tuổi đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ. Để bé có thể tiếp thu kiến thức nhanh chóng và hiệu quả, bố mẹ không nên bỏ qua những nguyên tắc “vàng” sau đây.Nội dung chính1. 7 tuổi là […]
Top 5 truyện tranh tiếng Anh cho bé lớp 1 tập đọc hiệu quả

Top 5 truyện tranh tiếng Anh cho bé lớp 1 tập đọc hiệu quả

Truyện tranh tiếng Anh cho bé lớp 1 là sự lựa chọn thích hợp cho việc rèn luyện khả năng đọc tiếng Anh cơ bản của trẻ. Không chỉ đem lại lợi ích đối với sự phát triển ngôn ngữ, đọc truyện còn giúp con nhận thức tốt hơn về thế giới xung quanh. Dưới […]
Tuyển tập truyện tranh tiếng Anh cho bé 3 tuổi hay nhất (73 file)

Tuyển tập truyện tranh tiếng Anh cho bé 3 tuổi hay nhất (73 file)

Truyện tranh tiếng Anh cho bé 3 tuổi dưới đây là những tựa truyện được chọn lọc kỹ lưỡng dựa theo sở thích và năng lực tiếp thu của trẻ. Khai thác các chủ đề đa dạng gần gũi về loài vật, đồ chơi và thế giới xung quanh; minh họa sinh động và hấp […]
Đăng ký nhận ưu đãi